ALMANYA’DA MALİ MÜṢAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ – TURABİ GÜNGÖR

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde Königsallee 66, adresindeki KONFIDENT Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH şirketi, işletmelere ve sermaye şirketlerine yeminli mali müşavirlik, vergi danışmanlığı, muhasebe, bordro yönetimi ve kurumsal danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ayrıca aynı çatı altında bağımsız denetim (wirtschaftsprüfung) hizmetleri de veriliyor.

KONFIDENT Wirtschafts- und Steuerberungsgesellschaft mbH şirketi yetkilisi Turabi Güngör ile sundukları hizmetler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Muhabirce: Muhasebe nedir, mali müşavirin rolü ve önemi nedir?

Turabi Güngör: Muhasebeyi, mali nitelikli işlem ve olayları para ile ifade etme, kaydetme, sınıflandırma, raporlama ve sonuçları analiz ederek yorumlama yöntemi üzerine kurulmuş olan bir bilim dalı olarak ifade edebiliriz. Buradaki amaç işlem ve olay kapsamına giren varlıkları, mali konum ve tablolarını, kaynak ve kaynak değişiklilerini işletmelere sunmaktır. Muhasebe küçük aile işletmelerinden tutun sermaye şirketleri ve holding gruplarına kadar uzanan geniş bir kavramdır.

Mali müşavir ise verilmiş olan vekaletnameye istinaden mükellefini vergi dairesinde temsil eder, şahsi görüşmeler, yazışmalar, kayıt altına alma işlemi yapar, yani işletmeci tarafından verilmiş olan muhasebe dokümanlarını Alman vergi mevzuatı kapsamında muhasebe sisteminde kayıtlara geçer; bordro yönetimini yapar. Yine Alman vergi yasaları dahilinde vergi danışmanlığı yapar ve yürülükte olan mevzuata istinaden planlama hizmeti sunar, vergi dairesine muhasebe sonuçlarına göre ister vergi ödemeleri ve ister KDV-vergi iadelerinin beyannamelerini ibraz eder. Ayrıca sene sonu vergi denkleştirmelerini, beyanlarını, bilançolarını, kâr- zarar tablosunu ibraz eder. Elbette aynı zamanda da kurumsal şirket danışmanlığını yapar.

Muhabirce: Mali müşavirlik, muhasebe ve kurumsal danışmanlığın bir arada yapılmasının ne gibi bir avantajı var?

Turabi Güngör: İster vergi danışmanlığı, ister muhasebe ve ister kurumsal danışmanlık olsun, organik olarak birbirleriyle intern stratejik bağları vardır. Nedenleri üzerinde durmak ve öncelikle şahsi işletmelerimize değinmek istiyorum.

İşletme sahiplerimiz muhasebe işlemlerinin yapılması için ay bitiminde muhasebe dosyasını mali müşavirine iletir. Mali müşavir mükellefinin vermiş olduğu muhasebe dokümanlarına istinaden muhasebe işlemlerini yapar ve sözkonusu ayın KDV beyannemesini elektronik olarak vergi dairesine ibraz eder. Burada bir sorun yok, esas gözetilmesi gereken vergi dairesinin perspektivinden bakabilmektir.

Muhabirce: Bu konuyu biraz açalım…

Güngör: Önemli olan, vergi dairesinin dikkat ettiği hususları gözeterek yapılan muhasebe sonucu elde edilmiş olan mali tabloları kontrol edip, mevcut mali verileri mükellefin yararına değerlendirebilmek ve vergi mükellefine yasal kapsamda zamanında danışmanlık yapabilmektir.

Vergi Dairesi öncelikle şuna dikkat eder: Vergi mükellefinin almış olduğu ürün maaliyeti, ürün maliyeti üzerine koymuş olduğu mantıklı ve tanıyabilecekleri kâr marjı, elde etmiş olduğu ciro, cirodan ürün maliyeiti ve işletme giderleri çıktıktan sonra mükellef, geçinebilecek mantıklı bir kazanç elde etmiş mi..

Muhabirce: Yani mali müşavir bunlara mı dikkat ediyor?

Güngör: Yani vergi beyannamesi vergi dairesine gönderilmeden önce, önemle bunlara dikkat edip gerekirse mükellef ile olan biteni Alman vergi mevzuatı ve yasalar kapsamında görüşüp eksiler tamamlandıktan sonra beyannamelerin vergi dairesine ibraz edilmesini öneriyorum. Elbette altını çizmek gerekir ki, vergi kaçırılmaz ama Alman vergi yasaları kapsamında gerekli vergi danışmanlığına istinaden haksız temelde vergi ödemeleri önlenebilir.

Bu konuda somut bir deyimim var; “Belirleyici ve önemli olan, işletmenin zamanında rahatsızlığını tespit edip tedavisini yapabilmektir.” Zamanında bu rahatsızlığı tedavi edemeyip sene sonuna bırakırsanız rahatsızlık ilerler, tüm bedeni sarabilir ve iş işten geçmiş olur.

Muhabirce: Almanya’daki işletmelerimizi nasıl görüyorsunuz, mali müşavirlerin yeteri kadar yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz?

Güngör: Almanya’da yerleşik olan işletmelerimizin büyük bir bölümü küçük aile veya şahsi işletmelerimizdir. Çalışkan ve fedakârdırlar, icraatta günlük ticaretle uğraştıkları için bürokrasi, vergi ve muhasebe bilgilerinin yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz ve son derece doğaldır bu. Sonuçta bunun için de bu işlerden anlayan mali müşavir ve danışmanlar vardır. Ve bu meslek grubundakilerden yardım alınır.

İşletmecilerimize vergi dairesinden KDV veya genel denetim (umsatzsteuer-sonderprüfung, betriebsaußenprüfung) geldiği zaman ve denetim sonrası yüksek meblağlarda ek vergi ve vergi cezaları kesildiği zaman, mali müşavirin mükellefine sadece “Siz bana ne verdiyseniz ben onu yaptım” dememeli, aynı zamanda “Ben zamanında yasal kapsamda mükellefim için ne yaptım” diyebilmelidir.

Muhabirce: orta veya büyük ölçekli sermaya şirketlerinde durum değişiyor mu?

Güngör: Elbette Almanya´da yerleşik sermaye şirketlerimiz için de söylemiş olduklarımız geçerli. Ancak sermaye şirketlerimize ister vergi danışmanlığı ve muhasebe, ister kurumsal ve şirket danışmanlığı kapsamında olsun daha geniş yelpazede hizmet verilmesi gerekmektedir ve dikkat edilmesi gereken daha fazla husus vardır.

Şahsi işletmelerde değindigimiz gibi aynı şekilde ister ürün ve mevcut üründen stok çıkarıldıktan sonra, satılmış olan ürünün mantıklı kâr marjı ve cirosu, ister bilançoda görünen aktif ve pasif mali verileri ve ister ana sermayesi dengeli olmak zorunda.

Bu yüzden özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerimizin vergi danışmanlığı ve muhasebe dışında, kurumsal şirket danışmanlığı almaları büyük önem taşır ve gereklidir de. Bunları söylerken sadece teorik olarak değil, tecrübe ve birikimlerime dayanarak söylüyorum.

Muhabirce: Sermaye şirketlerinde mali müşavirligin yanı sıra kurumsal danışmanlığı neden gerekli görüyorsunuz?

Güngör: Sermaye şirketleri global ekonomi piyasasında stratejik ticari duruşlarını oluşturma ve rekabete gücünü geliştirmek zorunda. Dolayısıyla, üç, beş veya on senelik bütçe planı, liquide planı, risk analizi ve bağlantılı yönetim ile fikir alış verişi gerekmektedir. Gerekli durumda mükellefin yararına yasal kapsamda farklı bir şirket türü veya mevcut şirket altında farklı yapısal şirket modeli oluşturmaktır. Bunun nedeni ise genelde riskleri bölmek veya vergi tassarufu amaçlı olur.

Belirtmiş olduğum sermaye şirketlerinin özellikle dikkat etmeleri gerekenlerin en önemlisi, şirketi iflaslara sürkleyebilecek faktörlerden ana sermayesinin tükenmemesine, aşırı borçlanmayı ve zararları engellemesidir, taşınır ve taşınmaz varlıklarıni riskten korumalarıdır.

Örneğin şirketin ödeme gücününün ve sermayesinin tükenmesi veya aşırı borçlanması durumunda şirketin genel müdürü veya yönetimi, 23 gün içinde şirketin iflasını vermekle mükelleftir. Aksi halde iflas taşıyıcılığını oluşturur ve bir suç unsuru teşkil eder. Böylesi durumda şirketin genel müdürü olan bitenden şahsi yükümlü tutulur ve şirketin her tür borcu genel müdürden talep edilir.

Söyleşimizde, Mali müşavirlik, Muhasebe ve Kurumsal Danışmanlık şirketi KONFIDENT’in yetkilisi Turabi Güngör ile küçük işletmeler, orta ve büyük ölçekli işletmeler için muhasebe, mali müşavirlik ve kurumsal danışmanlık hizmetlerinin önemi ve gerekliliği konularında sorulara yanıtlar vermeye çalıştık. Şirketin aşağıdaki iletişim adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz.

ALMANYA’DA YATIRIM YAPMA KOLAYLIĞI – TURABİ GÜNGÖR

Daha önceki yazılarımda Türkiye’de yerleşik girişimcilerimizin oturum şartı olmaksızın Almanya’da şirket kurarak ticari yatırım yapabileceklerine dair düşüncelerimi ifade etmiştim. Bugünkü yazımda, Almanya’da gayrımenkul alımları ve prosedürler üzerinde duracağım.

Türkiye’de yerleşik, özel veya tüzel kişiler, oturum ve ikamet şartı olmaksızın Almanya’da gayrimenkul alma imkanına sahiptir. Menkul alış ve satış sözleşmesinin noter huzurunda yapılmasının yanısıra, noter tarafından menkulun yeni alıcısının noter tarafından yetkili kadastro dairesinde tapu tescili yapılmaktadır.

Almanya’da gayrimenkul alımı ister şahsi kullanım ve ister kiraya verme durumunda gayrımenkul vergisine tâbi tutulmaktadır. Sözkonusu menkul vergisi, menkul değeri üzerinden hesaplanır ve alıcı tarafından ek olarak ödenmesi gereken meblağdır.

Söz konusu vergiler eyalet bazında farklı oran birimiyle hesaplanmaktadır. Menkul değerinin yüzde 3,5 ile 6,5 arası değişmektedir.

Gayrımenkul vergi muafiyeti ancak belli istisnai durumlarda mümkündür. Örneğin aile bireyleri arası bir devir veya miras kalması durumunda. Sermaye şirketlerimiz için de istisnai durumlar sözkonusu, örneğin Almanya´da kurulmuş olan şirketleri var ise ve alınacak gayrımenkul (üretim ve ticari alanları dahil olmak üzere) bir şirketin en az yüzde 5 diğer şirketin 95 yüzdelik oranı ile satın alma ve sadece kendi ticari amaçları için kullanmaları durumunda belirtmiş olduğum gayrımenkul vergisinden muaftırlar.

ALTERNATİF YATIRIM: GAYRİMENKUL

Yatırımcımız Almanya´da yerleşik olmasa da alınacak olan gayrımenkul değerinin yüzde 40-50 arası tutarı kendi olanaklarıyla ödemeyi sağlaması durumunda kalan meblağı Alman bankalarından finanse etme imkanına da sahiptir.

Almanya´da yatırım yapmak isteyen girişimcilerimize alternatif yatırım olarak Almanya`da gayrımenkul yatırımını önerebilirim. Zannediyorum bu düşüncemin nedenini bir kaç cümle ile ifade etmem yeterli olacaktır.

Türkiye’de beşyüzbin euroya bir kaç daireli bina aldığınızı ve bu dairelerden gelen kira gelirlerini euro bazında düşünün.. Aynı meblağ ve aynı koşullarda Almanya’da aldığınızı düşünün ve elde etmiş olduğunuz kira gelirlerini karşılaştırın.. Özellikle bir de, Almanya’da sözkonusu gayrimenkulden elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinin Türkiye´ye dönüşünü (bilhassa şu an ki kur farkı ile) sağladığınızı düşünün.

ALMANYA’DA ṢİRKET KURMAK YATIRIM YAPMAK – TURABİ GÜNGÖR

Türkiye’de yerleşik girişimcilerimiz ve şirketlerimiz, oturum izni şartı olmaksızın Almanya’da sermaye şirketi kurabilir veya şirket ortaklığı yapabilirler. Alman mevzuatında herhangi yasal bir engel bulunmamaktadır.

Bu yazımda bireysel girişimcilerimizi ele alacağım. Girişimcilerimizin Almanya´da bir sermaye şirketi kurma durumlarında öncelikle kurulacak olan şirketin ticari faaliyet alanı ve kapsamına göre bir şirket türü belirlenmesinde yarar görüyorum. Örneğin ağırlıklı tercih edilen bir Limited Şirketinin (GmbH olarak adlandırılmış olan) kuruluşu asgari 25.000 Euro ana sermaye ile gerçekleşmektedir. İlk etapta söz konusu olan sermayenin yarısını, yani 12.500 Euro‘yu yatırarak ile da şirketin kuruluşu mümkündür. Kalan sermayenin yatırılması için yasal bir zaman süreci bulunmamaktadır. Süreç içinde şirketin ihtiyacı olması durumunda, genel müdürün hissedarlardan talep etmesi yeterli olacaktır.

Kurulacak olan şirket için gerekli olan şirketin ünvanı, şirketin Almanya’daki ikameti, şirket hissedarları ve genel müdürlerinin şahsi bilgileri (ad ve soyadları, doğum tarihleri, Türkiye´de mevcut açık adresleri, yüzdelik olarak hisse pay oranları ve sermaye meblağı, şirketin faaliyet alanı bilgileri gerekmektedir. Şirket kuruluşlarının noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Belirtmiş olduğum bilgilerin olması durumunda şirketin tüzel kişiliğinin oluşumu için ön çalışmalar başlatılır ve şirket sözleşmesinin hazırlanması için notere ibraz edilir. Sonra noter tarfından şirket sözleşmesi hazırlanmış olur. Sözleşmenin noter tarafından okunup şirket hissedarları ve genel müdürleri tarafından da imzalanması gerekmektedir. Noter onaylı şirket sözleşmesi ile bankada şirket hesabı açılması gerekmektedir. Söz konusu hesap açılım başvurusunun hissedarlar ve müdür tarafından şahsi olarak imzalanması gerekmektedir.

Hesap açılışı sonrası hissedarlar hisse paylarını havale etmeleri sonrası, banka dekontunun notere ibraz edilmesi gerekmektedir. Noter söz konusu dekontu iliştirerek şirketin ticaret ve sicil kaydının oluşumu için yetkili sulh mahkemesine başvuruda bulunmaktadır. Şirketin resmiyet kazanması sonrası şirketin ana sermayesi döner sermaye dönüştürülüp, şirketin işletme amaçlı giderlerinin ödenmesi mümkündür. Şirketin kuruluş ve resmiyet kazanma süreci üç ile dört hafta sürmektedir.

ALMANYA’DA ṢIRKET KURMAK KOLAY – TURABİ GÜNGÖR

Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde kurumsallaşmak ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönetim hizmetleri ve kurumsal danışmanlık konularında her türlü hizmeti veren STB-Treuteam, girişimcilerin önünü açıyor. Türkiye’den Avrupa’ya uzanan bir ticari köprüyüz diyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Güngör ile şirketi ve hizmetlerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım. Turabi Güngör kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

30 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Almanya’da eğitimimi aldım, işletme bölümü mezunuyum, ayrıca vergi hukukunda yüksek lisansımı tamamladım. Almanya’da uzun yıllar Şirket, Ticaret ve Vergi Hukuku alanlarında faal sektörlerde hizmet verdim. Bugün ise STB-Treuteam Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum.

Turabi Bey, faaliyet alanlarınız nelerdir?

STB-Treuteam ekibi, Almanya’da, şirket hukuku, ticaret hukuku, ekonomi ve vergi hukuku alanlarında eğitimini almış, alman mevzuatına hâkim, deneyimli ve birikimli uzmanlardan oluşmaktadır.

STB-Treuteam, sözkonusu uzman Ekibi ile, Türkiye’de yerleşik şirketlerimiz ve rireysel girişimcilerimizin Almanya’ya seyehat etme ve farklı uzmanlardan danışmanlık alma gereği duymadan, Almanya’da şirket kurma, şirket üzeri ticari oturum izni alma, şirket satın alma, şirket ortaklıkları yapma, şube veya temsilcilk açma, yatırım yapma ve yatırım finansmanlığı taleplerinde, şirket değer tespiti yapma durumlarında, kendilerine İstanbul’da kaliteli ve profesyonel kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca STB-Treuteam, Türkiye’de yerleşik ve Almanya kurumsallaşmış yatırım yapmış mevcut şirketlerimize de danışmanlık, idari ve mali denetim yanısıra Almanya şubesi ile aynı çatı altında olan Avukat, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi çözüm ortakları ile Hukuk Danışmanlığı, Mali Müşavirlik ve Vergi Danışmanlığı, Bağımsız Denetim hizmetleri vermektedir.

Almanya’da şirket kurmak için gerekli prosedürler nelerdir?

Almanya’da bir Limited Şirketinin kuruluşu 25.000,00 Euro (yirmibeşbin euro) ana sermaye yatırmak ile mümkündür. İlk etapta sermayenin % 50’sini yani 12.500,00 Euro yatırmak ile Şirketin kuruluşu gerçekleşmektedir. Şirket kuruluşları Almanya’da noter huzurunda gerçekleşiyor.

Şirketin kuruluşu için gerekli Bilgiler:
-Kurulacak olan şirketin Unvanı
-Şirketin İkameti
-Hissedarlar ve Genel Müdürlerin Adı, Soy Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri
-İkamet Adresleri
-Şirketin Ana Sermayesi
-Hissedarların Sermaye yüzdelik oranları
-Şirketin Faaliyet Alanları

Belirtilmiş olan bilgilere sahip olduktan sonra şirketin ana sözleşmesinin ön hazırlıklarını yapıp notere göndermekteyiz. Sonrası noterden randevu talebinde bulunmaktayız. Almış olduğumuz randevu da noter huzurunda hissedarlar ve müdürlerin pasaportları ile şahsi bulunmaları gerekmektedir.
Hissedarlar ve müdürler huzurunda noter yapılmış olan hissedarlar kararı
şirketin tüzel kişilik içeriğini okuduktan sonra (Almanca bilinmemesi durumunda Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (tercümanlık) tarafımızca yapılacaktır) şirket sözleşmesi hissedar ve müdürler tarafından imzalanmaktadır. İmza sonrası aynı randevuda noter onaylı şirket sözleşmesi bitmiş olacaktır.
Şirketin ana sermayesi yatırıldıktan sonra, yatırılmış olan sermayeyi belgeleyen orijinal banka dekontunu notere ibraz etmemiz gerekmektedir.
İbraz sonrası, şirketin ticaret ve sicil kayıt numarasının oluşması ve şirketin tüzel kişiliğinin resmileşmesi için şirket ikameti için yetkili Sulh Mahkemesine müracaatta bulunmak gerekmektedir. Bir bütünü ile şirketin kuruluşu ve resmileşmesi üç haftalık bir süreç almaktadır.
Ayrıca Türkiye’de yerleşik girişimcilerimizin Almanya’ya seyahat gereği duymadan tarafımıza verebilecekleri vekâletnameye istinaden kendileri için Almanya’da şirket kurmamız mümkündür. Böylesi durumda, girişimcilerimiz için şirket kurmamız, şirketin banka hesaplarını açabilmemiz için Türkiye’de noter onaylı bir vekâletname gerekmektedir. Söz konusu vekâletname girişimcimizin ikameti için yetkili olan valilik veya kaymakamlık tarafından apostil yapılması gerekmektedir. Vekâletnamenin Almanya’da yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması gerekmektedir.

‘’Şirketin kuruluşu aşamasında şirketin ikameti gerekmektedir’’

Şirket ikametini Almanya ofisimizde yapmamız ve bağlantılı ofis hizmetlerini vermemiz mümkündür. Böylesi bir durumda Şirket için bir telefon numarası vermekteyiz, vermiş olduğumuz telefon numarasından telefon geldiği zaman çalışan arkadaşlarımız girişimcimizin şirket unvanı ile cevap vermektedirler.
Gelen posta kargolar tarafımızca alınacak, dosyalanacak veya size yönlendirilecektir. Bilginiz dâhilinde olması gerekenler girişimcimize zamanında yazılı veya sözlü raporlandırılacaktır.

‘’Noter sözleşme sonrası İnternet bankacılığı Online Banking hesabı almak da mümkün’’

Şirketin noter onaylı Sözleşmesi sonrası hissedarlar tarafından Banka hesabı açılması gerekmektedir. Hesabın açılması için hissedarların imzaları ve pasaportlarının birer sureti gerekmektedir. Hesap açılışı sonrası internet üzeri Online Banking için müracaat yapıp gerekli gizli pin ve kodları temin etmek mümkündür. Başvuruda cep telefon numaranız gerekmektedir. Sonrası girişimcimizin Online Banking üzeri uluslararası havale yapması mümkün olacaktır. Ayrıca birden fazla Alman bankalarında şirket hesabı açmak mümkündür.

Diğer hizmetlerimiz nelerdir Turabi Bey?
Almanya’da aynı çatı altında olduğumuz, Avukat, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Alman Çözüm ortaklarımız ile;

 • Mali Müşavirlik ve Muhasebe hizmetleri
 • Bağımsız denetim (şirketlerin yasal olarak tabii tutulmaları durumunda)
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Kurumsal Danışmanlık
 • İdari ve Mali Denetim, aylık raporlandırma
 • Konsülde amaçlı Mali Tabloların Türkçe raporlandırma ve sunma
  (gerekli durumlarda)
 • Almanya’da kurulmuş olan Şirket üzeri oturum izni almak

Finans kuruluşları olan çözüm ortaklarımız ile:

 • Yatırım Danışmanlığı
 • Yatırım Finansmanlığı hizmetleri
 • Alman Devleti yatırım teşvikleri ve hibeleri hizmetleri veriyoruz.

ALMANYA’DA ṢİRKET KURLUṢLARI – TURABİ GÜNGÖR

Türkiye´de yerleşik şirketler ve bireysel girişimcilerin Almanya‘da oturum izni olması gerekmemeksizin Almanya toprakları içinde her tür sermaye şirketi kurmaları mümkündür. Alman mevzuatı gereği bu konuda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.
Almanya‘da şirket kuruluşları noter huzrunda yapılmaktadır. Hissedarların Almanya‘ya gelememesi durumunda, Türkiye‘de tanınmış bir noter üzeri üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri apostilli vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Şirketin bir ve birden fazla hissedarları, müdürleri ve prokoristleri olabibilir.
Örneğin bir limited şirketi 25.000 Euro ana sermaye ile kurulması mümkün. Bu kuruluş için ilk etapta sermayenin yarısı, yani 12.500 Euro tutarındaki miktar hissedar/lar tarfından yatırılması yeterli gelmektedir.
Şahış hissedarlı bir limited sermaye şirketinin kurulması için gerekli olan bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz: Şirket hissedarları ve müdürlerinin isim, soyisim, doğum tarihi, doğum yeri, şahsi adresi, şirket hissedarlarının yüzdelik oranına göre sermaye oranı, şirketin ismi, şirketin Almanya adresi ve şirketin faaliyet alanı.

Kurulacak olan kurumsal şirket için gerekli olan bilgi ve belgeler

Türkiye´de mevcut şirketin şirket sözleşmesi, Resmi Gazete bilgileri, ticaret ve sicil kayıt belgesi, faaliyet belgesi, son 6 ayda alınmış kararlar, şirket imza yetkilisi bilgileri.
Anonim şirketlerinde ayrıca yönetim kurulunda mevcut ve imza yetkisi olan üye ve yöneticilerin bilgileri. Sözkonusu belgelerin güncel olduğuna dair noter tarafından onaylanması ve valilik tarafından apostil edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu belge ve dokümanların Almanya‘da tanınmış yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Şahıs hissedarlı şirketlerde olduğu gibi kurumsal hissedarlıklarda da ayrıca şirketin ismi, Almanya‘daki ikameti ve faaliyet alanı gerekmektedir.

ALMANYA’DA YATIRIM İÇİN DANIṢMANLIK – TURABİ GÜNGÖR

AVRUPA Birliği (AB) ülkelerinde yatırım yapmak isteyen sektör veya girişimcilere kurumsal danışmanlık hizmeti veren Aresa ortaklarından Turabi Güngör, “Avrupa’da kurumsallaşmak ve yatırım yapmak isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Biz de bu alanda girişimcilere destek veriyoruz” dedi.

Almanya’da kurumsal işletmecilik, vergi, hukuk ve finans alanlarında eğitim almış, uzmanlaşmış, adı geçen ülkelerin yasal mevzuat bilgisine sahip kadromuzla hizmet veriyoruz. Mali müşavirlik, muhasebe ve denetim hizmetleri öne çıkıyor.

ALMANYA’DA ṢİRKET KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER – TURABİ GÜNGÖR

STB-TREUTEAM GmbH şirketi alanında elde ettiği yılların bilgi ve birikimiyle Almanya ve Türkiye arasında ticari köprüler kurmaya devam ediyor. STB-TREUTEAM GmbH şirketi Türkiye’de ve Almanya’da yerleşik şirket ve bireysel girişimciler için Turabi Güngör öncülüğünde kurulmuş olan danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri veren bir çatı şirketidir. Şirket ekibi ve çözüm ortakları şirket hukuku, ekonomi ve ticaret hukuku, vergi hukuku ile mali müşavirlik ve muhasebe alanlarında bilgi birikimine sahip uzman kadrolardan oluşmaktadır. STB-TREUTEAM GmbH şirketinin, alanında zirvedeki konumunu koruyan ve yıllardır istikrarlı olarak Türkiye’de yerleşik şirketler ve bireysel girişimcilere, Almanya çapında vermiş olduğu hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

SUNULAN HİZMETLER

 •  Almanya’da şirket kurma
 •  Almanya’da şirket kurma, oturum alma
 • Almanya’da yatırım yapma
 • Almanya’da şirket danışmanlığı ve müşavirlik
 • Almanya’da şirket değer tespiti
 • Almanya’da şirket ortaklığı ve şirket satın alma
 • Almanya’da şirket iflasları ve şirketleri yeniden yapılandırma
 • Almanya’da devlet teşvikleri
 • Almanya’da idari ve mali denetim
 • Almanya’da mali müşavirlik ve muhasebe

ALMANYA’DA ṢİRKET KURMAK TİCARET YAPMAK – TURABİ GÜNGÖR

Türkiye´de yerleşik girişimcilerimiz Almanya´da oturuma izni şartı olmaksızın Almanya´da sermaye şirketi kurabilir ve böylece ticaret yapabilirler. Almanya´da şirket kuruluşları Türkiye´de olduğu gibi noter huzurunda gerçekleşmektedir.

12500 EURO’YLA ALMANYA’DA ŞİRKET KURABİLİRSİNİZ
Bir limited şirketinin ana sermayesi asgari olarak 25.000 Euro olmak zorundadır. Şirket kurulurken ilk etapta ana sermayenin yarısını (12.500 Euro) yatırarak şirket kurmak mümkündür. Noter onaylı şirket sözleşmesinin ardından bankada şirket hesabının açılması gerekmektedir. Şirketin banka hesabı açıldıktan sonra şirket hissedarı ya da, varsa hissedarlarıları şirket sermayesini banka hesabına havale ederler. Havale işleminden sonra şirketin ticaret sicil kaydı başvurusu için dekontunun bir suretinin notere ibraz edilmesi gerekmektedir.

EN GEÇ ÜÇ HAFTADA ŞİRKETİNİZİ KURALIM

Noter bu işlemin ardından yetkili Sulh Mahkemesi’nin ticaret ve sicil kayıt bölümüne başvuru yapmaktadır. Şirketin ticaret ve sicil kaydının alınma işlemi yaklaşık 2 veya 3 hafta sürebilmektedir. Şirketin resmiyet kazanmasının ardından şirket serayesinin bankadaki blokesi kalkar ve şirketin ticari giderleri için kullanılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

ALMANYA’DA ŞİRKET KURMAK KOLAY

Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde kurumsallaşmak ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönetim hizmetleri ve kurumsal danışmanlık konularında her türlü hizmeti veren ARESA Consulting, girişimcilerin önünü açıyor. Türkiye’den Avrupa’ya uzanan bir ticari köprüyüz diyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Güngör ile şirketi ve hizmetlerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım. Turabi Güngör kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

30 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Almanya’da eğitimimi aldım, işletme bölümü mezunuyum, ayrıca vergi hukukunda yüksek lisansımı tamamladım. Almanya’da uzun yıllar Şirket, Ticaret ve Vergi Hukuku alanlarında faal sektörlerde hizmet verdim. Bugün ise ARESA Uluslararası Kurumsal Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi, Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum.

Turabi Bey, faaliyet alanlarınız nelerdir?

Aresa Consulting ekibi, Almanya’da, şirket hukuku, ticaret hukuku, ekonomi ve vergi hukuku alanlarında eğitimini almış, alman mevzuatına hâkim, deneyimli ve birikimli uzmanlardan oluşmaktadır.

ARESA, sözkonusu uzman Ekibi  ile, Türkiye’de yerleşik şirketlerimiz ve rireysel girişimcilerimizin Almanya’ya seyehat etme ve farklı uzmanlardan danışmanlık alma gereği duymadan, Almanya’da  şirket kurma, şirket üzeri ticari oturum izni alma, şirket satın alma, şirket ortaklıkları yapma, şube veya temsilcilk açma, yatırım yapma ve yatırım finansmanlığı taleplerinde, şirket değer tespiti yapma durumlarında, kendilerine İstanbul’da kaliteli ve profesyonel kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca ARESA, Türkiye’de yerleşik ve Almanya kurumsallaşmış  yatırım yapmış mevcut şirketlerimize de danışmanlık, idari ve mali denetim yanısıra Almanya şubesi ile aynı çatı altında olan Avukat, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi çözüm ortakları ile Hukuk Danışmanlığı, Mali Müşavirlik ve Vergi Danışmanlığı, Bağımsız Denetim hizmetleri vermektedir.

Almanya’da şirket kurmak için gerekli prosedürler nelerdir?

Almanya’da bir Limited Şirketinin kuruluşu 25.000,00 Euro (yirmibeşbin euro) ana sermaye yatırmak ile mümkündür. İlk etapta sermayenin % 50’sini yani 12.500,00 Euro yatırmak ile Şirketin kuruluşu gerçekleşmektedir. Şirket kuruluşları Almanya’da noter huzurunda gerçekleşiyor.

Şirketin kuruluşu için gerekli Bilgiler:

-Kurulacak olan şirketin Unvanı

-Şirketin İkameti

-Hissedarlar ve Genel Müdürlerin Adı, Soy Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

-İkamet Adresleri

-Şirketin Ana Sermayesi

-Hissedarların Sermaye yüzdelik oranları

-Şirketin Faaliyet Alanları

Belirtilmiş olan bilgilere sahip olduktan sonra şirketin ana sözleşmesinin ön hazırlıklarını yapıp notere göndermekteyiz. Sonrası noterden randevu talebinde bulunmaktayız. Almış olduğumuz randevu da noter huzurunda hissedarlar ve müdürlerin pasaportları ile şahsi bulunmaları gerekmektedir.

Hissedarlar ve müdürler huzurunda noter yapılmış olan hissedarlar kararı

şirketin tüzel kişilik içeriğini okuduktan sonra (Almanca bilinmemesi durumunda Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (tercümanlık) tarafımızca yapılacaktır) şirket sözleşmesi hissedar ve müdürler tarafından imzalanmaktadır. İmza sonrası aynı randevuda noter onaylı şirket sözleşmesi bitmiş olacaktır.

Şirketin ana sermayesi yatırıldıktan sonra, yatırılmış olan sermayeyi belgeleyen orijinal banka dekontunu notere ibraz etmemiz gerekmektedir.

İbraz sonrası, şirketin ticaret ve sicil kayıt numarasının oluşması ve şirketin tüzel kişiliğinin resmileşmesi için şirket ikameti için yetkili Sulh Mahkemesine müracaatta bulunmak gerekmektedir. Bir bütünü ile şirketin kuruluşu ve resmileşmesi üç haftalık bir süreç almaktadır.

Ayrıca Türkiye’de yerleşik girişimcilerimizin Almanya’ya seyahat gereği duymadan tarafımıza verebilecekleri vekâletnameye istinaden kendileri için Almanya’da şirket kurmamız mümkündür. Böylesi durumda, girişimcilerimiz için şirket kurmamız, şirketin banka hesaplarını açabilmemiz için Türkiye’de noter onaylı bir vekâletname gerekmektedir. Söz konusu vekâletname girişimcimizin ikameti için yetkili olan valilik veya kaymakamlık tarafından apostil yapılması gerekmektedir. Vekâletnamenin Almanya’da yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması gerekmektedir.

 

‘’Şirketin kuruluşu aşamasında şirketin ikameti gerekmektedir’’

Şirket ikametini Almanya ofisimizde yapmamız ve bağlantılı ofis hizmetlerini vermemiz mümkündür. Böylesi bir durumda Şirket için bir telefon numarası vermekteyiz, vermiş olduğumuz telefon numarasından telefon geldiği zaman çalışan arkadaşlarımız girişimcimizin şirket unvanı ile cevap vermektedirler.

Gelen posta kargolar tarafımızca alınacak, dosyalanacak veya size yönlendirilecektir. Bilginiz dâhilinde olması gerekenler girişimcimize zamanında yazılı veya sözlü raporlandırılacaktır.

‘’Noter sözleşme sonrası İnternet bankacılığı Online Banking hesabı almak da mümkün’’                                                     

Şirketin noter onaylı Sözleşmesi sonrası hissedarlar tarafından Banka hesabı açılması gerekmektedir. Hesabın açılması için hissedarların imzaları ve pasaportlarının birer sureti gerekmektedir. Hesap açılışı sonrası internet üzeri Online Banking için müracaat yapıp gerekli gizli pin ve kodları temin etmek mümkündür. Başvuruda cep telefon numaranız gerekmektedir. Sonrası girişimcimizin Online Banking üzeri uluslararası havale yapması mümkün olacaktır. Ayrıca birden fazla Alman bankalarında şirket hesabı açmak mümkündür.

Diğer hizmetlerimiz nelerdir Turabi Bey?

Almanya’da aynı çatı altında olduğumuz, Avukat, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Alman Çözüm ortaklarımız ile;

-Mali Müşavirlik ve Muhasebe hizmetleri

-Bağımsız denetim (şirketlerin yasal olarak tabii tutulmaları durumunda)

-Hukuk Danışmanlığı

-Kurumsal Danışmanlık

-İdari ve Mali Denetim, aylık raporlandırma

-Konsülde amaçlı Mali Tabloların Türkçe raporlandırma ve sunma

 (gerekli durumlarda)

-Almanya’da kurulmuş olan Şirket üzeri oturum izni almak

Finans kuruluşları olan çözüm ortaklarımız ile:

-Yatırım Danışmanlığı

-Yatırım Finansmanlığı hizmetleri

-Alman Devleti yatırım teşvikleri ve hibeleri hizmetleri veriyoruz.

ALMANYA’DA ŞİRKET ORTAKLIĞI VE ŞİRKET DEĞER TESPİTİ

Bu hafta, Türk şirketlerinin Almanya’da şirket ortaklıkları yapma durumlarında dikkat etmeleri gereken hususlara değinmek istiyorum. Bilindiği gibi şirket ortaklığı bir sermaye ortaklığıdır ve mevcut şirketin hissesinin alımı ile gerçekleşir. Pek ala alınacak olan hissenin değeri neye göre tespit edilir? Yani Almanya veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir şirketin satacağı hissenin yüzdelik oranına göre biçeceği bir değerin doğruluğu nasıl tespit edilir?

Her şeyden önce, hissesi alınacak olan şirketin piyasadaki ticari geçmişini, mevcut durumunu ve gelecekte düşünülen ticari stratejisinin yanı sıra, şirketin kuruluşundan günümüze kadar oluşmuş mali konumunu çok iyi analiz etmek gerekir. Bu da ancak şirketin değer tespitinin yapılması ile mümkün olur. Değer tespiti için, söz konusu şirketin geçmişine ve bugününe dair bilgi ve belgelerin incelenmesi gerekir.

Profesyonel bir tespit, şirketin yönetimini tanımakla başlar. Buradaki amaç yöneticilerin, serbest ekonomi piyasasının sistem koşullarını ne denli yerine getirdiklerini, yani kurumsal düşünüp düşünmedikleri, ticari ve işletmecilik anlayışlarını ölçebilmektir. Nitekim şirketin varlığı, ticari alanı, ürünü ve piyasadaki konumu gibi önemli hususların yanı sıra, yönetim kadrosu, şirketin geleceğini belirleyen önemli temel bir unsurdur.

Daha doğrusu şöyle diyelim; Belirleyici olan sadece iyi bir geminin varlığı ve olması gereken sularda olması değil, aynı zamanda bu geminin dümenin de iyi bir kaptanda olması gerekir…
İkinci aşamada şirkette çalışan uzman ve farklı kadrolarda çalışan ekipmanları tanımak gerekir. Yani geminin tayfası.. Bu anlamda gerekirse çalışan ekip bireyleri ile tek tek görüşmekte ve izlenim sahibi olmakta yarar var.

Üçüncü aşamada muhasebe işlemlerinin karşılaştırmalı doğruluk tespiti ve işlem sonucu oluşmuş olan mali tabloların Bilanço ve beyannamelere, doğru yansıyıp yansımadığının tespitini yapmaktır. Alman mevzuatında, şirket değer tespitinin türleri vardır; birinci şık, şirketin aktifleri ve pasifleri, mali tablolar ve nakit akışları baz alarak yapılır; ikinci şık mevcut birinci şık baz alınmasının yanı sıra ürünün gelecekte piyasadaki trendi gözeterek yapılır; üçüncü şık, birinci ve ikinci şıktan bağımsız, ürünün gelecekte piyasadaki trend yükselişine inanarak, gelecek beş yılın analiz, konsept ve öngörü hesabını baz alınarak yapılır.

En zor şirket değer tespiti, belirtmiş olduğum son şıktır; nedeni ise böylesi bir tespit durumunda şirketin ellen tutulur mevcut mali tabloları, aktifleri ve nakit akışları belirleyici olmaz. Söz konusu ticari ürünün Küresel ve ülkesel ekonomi piyasasında olabilecek payı, gelecekteki 5-10 yılın, ülke ve küresel oranında siyasi, ekonomi istikrar ve risk payını gözeterek, gelecek için yapılacak analiz ve öngörü hesabına dayalı olarak yapılır.

Bir bütününden dolayı, yatırımcımızın yatırım şirket değer tespiti öncesi hangi değerlendirme türünün uygun olduğunun tespitini yapması büyük önem taşır.. çünkü şirketin satılacak olan hisse değeri ancak o şirketin piyasa konumu gereği yapılması gereken profesyonel değer tespiti ile mümkündür.. Böylesi durumlarda kesinlikle bu alanda uzman danışmanlardan yardım almalarını öneririm; çünkü sunduğum özet kadar kolay değildir; Profesyonel bir şirket değerlendirmesi günler almasının yanı sıra onlarca sahifelik bir rapor dosyası oluşturur.

Ayrıca önemli bir önerim daha var; yatırımcılarımızın kendi güvencelerini oluşturma ve haklarını garanti altına alma adına, şirket ortaklıklarında mümkün olduğu Kadarı ile mevcut hissenin yüzde % 50 isini almaları, şirketin yönetim ve denetiminde söz ve yetki sahibi olmalarında yarar görüyorum…