ALMANYA’DA ŞİRKET KURMAK KOLAY

Başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde kurumsallaşmak ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönetim hizmetleri ve kurumsal danışmanlık konularında her türlü hizmeti veren ARESA Consulting, girişimcilerin önünü açıyor. Türkiye’den Avrupa’ya uzanan bir ticari köprüyüz diyen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Güngör ile şirketi ve hizmetlerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım. Turabi Güngör kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

30 yıldır Almanya’da yaşıyorum. Almanya’da eğitimimi aldım, işletme bölümü mezunuyum, ayrıca vergi hukukunda yüksek lisansımı tamamladım. Almanya’da uzun yıllar Şirket, Ticaret ve Vergi Hukuku alanlarında faal sektörlerde hizmet verdim. Bugün ise ARESA Uluslararası Kurumsal Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri Limited Şirketi, Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum.

Turabi Bey, faaliyet alanlarınız nelerdir?

Aresa Consulting ekibi, Almanya’da, şirket hukuku, ticaret hukuku, ekonomi ve vergi hukuku alanlarında eğitimini almış, alman mevzuatına hâkim, deneyimli ve birikimli uzmanlardan oluşmaktadır.

ARESA, sözkonusu uzman Ekibi  ile, Türkiye’de yerleşik şirketlerimiz ve rireysel girişimcilerimizin Almanya’ya seyehat etme ve farklı uzmanlardan danışmanlık alma gereği duymadan, Almanya’da  şirket kurma, şirket üzeri ticari oturum izni alma, şirket satın alma, şirket ortaklıkları yapma, şube veya temsilcilk açma, yatırım yapma ve yatırım finansmanlığı taleplerinde, şirket değer tespiti yapma durumlarında, kendilerine İstanbul’da kaliteli ve profesyonel kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca ARESA, Türkiye’de yerleşik ve Almanya kurumsallaşmış  yatırım yapmış mevcut şirketlerimize de danışmanlık, idari ve mali denetim yanısıra Almanya şubesi ile aynı çatı altında olan Avukat, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi çözüm ortakları ile Hukuk Danışmanlığı, Mali Müşavirlik ve Vergi Danışmanlığı, Bağımsız Denetim hizmetleri vermektedir.

Almanya’da şirket kurmak için gerekli prosedürler nelerdir?

Almanya’da bir Limited Şirketinin kuruluşu 25.000,00 Euro (yirmibeşbin euro) ana sermaye yatırmak ile mümkündür. İlk etapta sermayenin % 50’sini yani 12.500,00 Euro yatırmak ile Şirketin kuruluşu gerçekleşmektedir. Şirket kuruluşları Almanya’da noter huzurunda gerçekleşiyor.

Şirketin kuruluşu için gerekli Bilgiler:

-Kurulacak olan şirketin Unvanı

-Şirketin İkameti

-Hissedarlar ve Genel Müdürlerin Adı, Soy Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

-İkamet Adresleri

-Şirketin Ana Sermayesi

-Hissedarların Sermaye yüzdelik oranları

-Şirketin Faaliyet Alanları

Belirtilmiş olan bilgilere sahip olduktan sonra şirketin ana sözleşmesinin ön hazırlıklarını yapıp notere göndermekteyiz. Sonrası noterden randevu talebinde bulunmaktayız. Almış olduğumuz randevu da noter huzurunda hissedarlar ve müdürlerin pasaportları ile şahsi bulunmaları gerekmektedir.

Hissedarlar ve müdürler huzurunda noter yapılmış olan hissedarlar kararı

şirketin tüzel kişilik içeriğini okuduktan sonra (Almanca bilinmemesi durumunda Almanca’dan Türkçe’ye çeviri (tercümanlık) tarafımızca yapılacaktır) şirket sözleşmesi hissedar ve müdürler tarafından imzalanmaktadır. İmza sonrası aynı randevuda noter onaylı şirket sözleşmesi bitmiş olacaktır.

Şirketin ana sermayesi yatırıldıktan sonra, yatırılmış olan sermayeyi belgeleyen orijinal banka dekontunu notere ibraz etmemiz gerekmektedir.

İbraz sonrası, şirketin ticaret ve sicil kayıt numarasının oluşması ve şirketin tüzel kişiliğinin resmileşmesi için şirket ikameti için yetkili Sulh Mahkemesine müracaatta bulunmak gerekmektedir. Bir bütünü ile şirketin kuruluşu ve resmileşmesi üç haftalık bir süreç almaktadır.

Ayrıca Türkiye’de yerleşik girişimcilerimizin Almanya’ya seyahat gereği duymadan tarafımıza verebilecekleri vekâletnameye istinaden kendileri için Almanya’da şirket kurmamız mümkündür. Böylesi durumda, girişimcilerimiz için şirket kurmamız, şirketin banka hesaplarını açabilmemiz için Türkiye’de noter onaylı bir vekâletname gerekmektedir. Söz konusu vekâletname girişimcimizin ikameti için yetkili olan valilik veya kaymakamlık tarafından apostil yapılması gerekmektedir. Vekâletnamenin Almanya’da yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması gerekmektedir.

 

‘’Şirketin kuruluşu aşamasında şirketin ikameti gerekmektedir’’

Şirket ikametini Almanya ofisimizde yapmamız ve bağlantılı ofis hizmetlerini vermemiz mümkündür. Böylesi bir durumda Şirket için bir telefon numarası vermekteyiz, vermiş olduğumuz telefon numarasından telefon geldiği zaman çalışan arkadaşlarımız girişimcimizin şirket unvanı ile cevap vermektedirler.

Gelen posta kargolar tarafımızca alınacak, dosyalanacak veya size yönlendirilecektir. Bilginiz dâhilinde olması gerekenler girişimcimize zamanında yazılı veya sözlü raporlandırılacaktır.

‘’Noter sözleşme sonrası İnternet bankacılığı Online Banking hesabı almak da mümkün’’                                                     

Şirketin noter onaylı Sözleşmesi sonrası hissedarlar tarafından Banka hesabı açılması gerekmektedir. Hesabın açılması için hissedarların imzaları ve pasaportlarının birer sureti gerekmektedir. Hesap açılışı sonrası internet üzeri Online Banking için müracaat yapıp gerekli gizli pin ve kodları temin etmek mümkündür. Başvuruda cep telefon numaranız gerekmektedir. Sonrası girişimcimizin Online Banking üzeri uluslararası havale yapması mümkün olacaktır. Ayrıca birden fazla Alman bankalarında şirket hesabı açmak mümkündür.

Diğer hizmetlerimiz nelerdir Turabi Bey?

Almanya’da aynı çatı altında olduğumuz, Avukat, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Alman Çözüm ortaklarımız ile;

-Mali Müşavirlik ve Muhasebe hizmetleri

-Bağımsız denetim (şirketlerin yasal olarak tabii tutulmaları durumunda)

-Hukuk Danışmanlığı

-Kurumsal Danışmanlık

-İdari ve Mali Denetim, aylık raporlandırma

-Konsülde amaçlı Mali Tabloların Türkçe raporlandırma ve sunma

 (gerekli durumlarda)

-Almanya’da kurulmuş olan Şirket üzeri oturum izni almak

Finans kuruluşları olan çözüm ortaklarımız ile:

-Yatırım Danışmanlığı

-Yatırım Finansmanlığı hizmetleri

-Alman Devleti yatırım teşvikleri ve hibeleri hizmetleri veriyoruz.