ALMANYA’DA YATIRIM YAPMA KOLAYLIĞI – TURABİ GÜNGÖR

Daha önceki yazılarımda Türkiye’de yerleşik girişimcilerimizin oturum şartı olmaksızın Almanya’da şirket kurarak ticari yatırım yapabileceklerine dair düşüncelerimi ifade etmiştim. Bugünkü yazımda, Almanya’da gayrımenkul alımları ve prosedürler üzerinde duracağım.

Türkiye’de yerleşik, özel veya tüzel kişiler, oturum ve ikamet şartı olmaksızın Almanya’da gayrimenkul alma imkanına sahiptir. Menkul alış ve satış sözleşmesinin noter huzurunda yapılmasının yanısıra, noter tarafından menkulun yeni alıcısının noter tarafından yetkili kadastro dairesinde tapu tescili yapılmaktadır.

Almanya’da gayrimenkul alımı ister şahsi kullanım ve ister kiraya verme durumunda gayrımenkul vergisine tâbi tutulmaktadır. Sözkonusu menkul vergisi, menkul değeri üzerinden hesaplanır ve alıcı tarafından ek olarak ödenmesi gereken meblağdır.

Söz konusu vergiler eyalet bazında farklı oran birimiyle hesaplanmaktadır. Menkul değerinin yüzde 3,5 ile 6,5 arası değişmektedir.

Gayrımenkul vergi muafiyeti ancak belli istisnai durumlarda mümkündür. Örneğin aile bireyleri arası bir devir veya miras kalması durumunda. Sermaye şirketlerimiz için de istisnai durumlar sözkonusu, örneğin Almanya´da kurulmuş olan şirketleri var ise ve alınacak gayrımenkul (üretim ve ticari alanları dahil olmak üzere) bir şirketin en az yüzde 5 diğer şirketin 95 yüzdelik oranı ile satın alma ve sadece kendi ticari amaçları için kullanmaları durumunda belirtmiş olduğum gayrımenkul vergisinden muaftırlar.

ALTERNATİF YATIRIM: GAYRİMENKUL

Yatırımcımız Almanya´da yerleşik olmasa da alınacak olan gayrımenkul değerinin yüzde 40-50 arası tutarı kendi olanaklarıyla ödemeyi sağlaması durumunda kalan meblağı Alman bankalarından finanse etme imkanına da sahiptir.

Almanya´da yatırım yapmak isteyen girişimcilerimize alternatif yatırım olarak Almanya`da gayrımenkul yatırımını önerebilirim. Zannediyorum bu düşüncemin nedenini bir kaç cümle ile ifade etmem yeterli olacaktır.

Türkiye’de beşyüzbin euroya bir kaç daireli bina aldığınızı ve bu dairelerden gelen kira gelirlerini euro bazında düşünün.. Aynı meblağ ve aynı koşullarda Almanya’da aldığınızı düşünün ve elde etmiş olduğunuz kira gelirlerini karşılaştırın.. Özellikle bir de, Almanya’da sözkonusu gayrimenkulden elde etmiş olduğunuz kira gelirlerinin Türkiye´ye dönüşünü (bilhassa şu an ki kur farkı ile) sağladığınızı düşünün.