ALMANYA’DA ṢİRKET KURMAK YATIRIM YAPMAK – TURABİ GÜNGÖR

Türkiye’de yerleşik girişimcilerimiz ve şirketlerimiz, oturum izni şartı olmaksızın Almanya’da sermaye şirketi kurabilir veya şirket ortaklığı yapabilirler. Alman mevzuatında herhangi yasal bir engel bulunmamaktadır.

Bu yazımda bireysel girişimcilerimizi ele alacağım. Girişimcilerimizin Almanya´da bir sermaye şirketi kurma durumlarında öncelikle kurulacak olan şirketin ticari faaliyet alanı ve kapsamına göre bir şirket türü belirlenmesinde yarar görüyorum. Örneğin ağırlıklı tercih edilen bir Limited Şirketinin (GmbH olarak adlandırılmış olan) kuruluşu asgari 25.000 Euro ana sermaye ile gerçekleşmektedir. İlk etapta söz konusu olan sermayenin yarısını, yani 12.500 Euro‘yu yatırarak ile da şirketin kuruluşu mümkündür. Kalan sermayenin yatırılması için yasal bir zaman süreci bulunmamaktadır. Süreç içinde şirketin ihtiyacı olması durumunda, genel müdürün hissedarlardan talep etmesi yeterli olacaktır.

Kurulacak olan şirket için gerekli olan şirketin ünvanı, şirketin Almanya’daki ikameti, şirket hissedarları ve genel müdürlerinin şahsi bilgileri (ad ve soyadları, doğum tarihleri, Türkiye´de mevcut açık adresleri, yüzdelik olarak hisse pay oranları ve sermaye meblağı, şirketin faaliyet alanı bilgileri gerekmektedir. Şirket kuruluşlarının noter huzurunda yapılması gerekmektedir. Belirtmiş olduğum bilgilerin olması durumunda şirketin tüzel kişiliğinin oluşumu için ön çalışmalar başlatılır ve şirket sözleşmesinin hazırlanması için notere ibraz edilir. Sonra noter tarfından şirket sözleşmesi hazırlanmış olur. Sözleşmenin noter tarafından okunup şirket hissedarları ve genel müdürleri tarafından da imzalanması gerekmektedir. Noter onaylı şirket sözleşmesi ile bankada şirket hesabı açılması gerekmektedir. Söz konusu hesap açılım başvurusunun hissedarlar ve müdür tarafından şahsi olarak imzalanması gerekmektedir.

Hesap açılışı sonrası hissedarlar hisse paylarını havale etmeleri sonrası, banka dekontunun notere ibraz edilmesi gerekmektedir. Noter söz konusu dekontu iliştirerek şirketin ticaret ve sicil kaydının oluşumu için yetkili sulh mahkemesine başvuruda bulunmaktadır. Şirketin resmiyet kazanması sonrası şirketin ana sermayesi döner sermaye dönüştürülüp, şirketin işletme amaçlı giderlerinin ödenmesi mümkündür. Şirketin kuruluş ve resmiyet kazanma süreci üç ile dört hafta sürmektedir.