ALMANYA’DA ŞİRKET KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Türkiye´de yerleşik şirketler ve bireysel girişimcilerin Almanya‘da oturum izni olması gerekmemeksizin Almanya toprakları içinde her tür sermaye şirketi kurmaları mümkündür. Alman mevzuatı gereği bu konuda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.
Almanya‘da şirket kuruluşları noter huzrunda yapılmaktadır. Hissedarların Almanya‘ya gelememesi durumunda, Türkiye‘de tanınmış bir noter üzeri üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri apostilli vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Şirketin bir ve birden fazla hissedarları, müdürleri ve prokoristleri olabibilir.
Örneğin bir limited şirketi 25.000 Euro ana sermaye ile kurulması mümkün. Bu kuruluş için ilk etapta sermayenin yarısı, yani 12.500 Euro tutarındaki miktar hissedar/lar tarfından yatırılması yeterli gelmektedir.
Şahış hissedarlı bir limited sermaye şirketinin kurulması için gerekli olan bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz: Şirket hissedarları ve müdürlerinin isim, soyisim, doğum tarihi, doğum yeri, şahsi adresi, şirket hissedarlarının yüzdelik oranına göre sermaye oranı, şirketin ismi, şirketin Almanya adresi ve şirketin faaliyet alanı.

Kurulacak olan kurumsal şirket için gerekli olan bilgi ve belgeler

Türkiye´de mevcut şirketin şirket sözleşmesi, Resmi Gazete bilgileri, ticaret ve sicil kayıt belgesi, faaliyet belgesi, son 6 ayda alınmış kararlar, şirket imza yetkilisi bilgileri.
Anonim şirketlerinde ayrıca yönetim kurulunda mevcut ve imza yetkisi olan üye ve yöneticilerin bilgileri. Sözkonusu belgelerin güncel olduğuna dair noter tarafından onaylanması ve valilik tarafından apostil edilmesi gerekmektedir. Sözkonusu belge ve dokümanların Almanya‘da tanınmış yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Şahıs hissedarlı şirketlerde olduğu gibi kurumsal hissedarlıklarda da ayrıca şirketin ismi, Almanya‘daki ikameti ve faaliyet alanı gerekmektedir.