Şube/Temsilcilik Açmak

Türkiye’de yerleşik Şirketlerimizin Almanya’da Şirket açmaları veya Temsilcilik açmaları mümkündür. Söz konusu Şirket Şubesi veya temsilciliği Almanya’da ticaret yapamaz ve fatura çıkaramaz. Türkiye’deki Ana Şirkete bağlı ve ancak Merkezden verilen talimatlar doğrultusunda hareket edebilir. Temsilcilik üzerinde gerçekleşmiş olsa dahi gerekli bütün anlaşmalar iş sözleşmeleri dahil olmak üzere Türkiye’deki Şirket ile yapılması gerekmektedir.

Almanya Temsilciliği Ana Şirketin ürününüzü tanıtabilir, ana kuruluş adına görüşmeler yapabilir, teklif sunabilir, Showroom kurabilir, fuarlara katılabilir.

Ayrıca Alman bankalarında banka hesabı açabilir, para transferlerini sağlayabilir, ana Şirket için müşteri ödemelerini Almanya hesabına aktarabilirler.

Temsilcilik ücretli eleman çalıştırabilir, sosyal sigortaları brüt üzeri hesaplanır ve Alman Sosyal Sigortalarına ödemesi sağlanır, işçi vergisi kesintisi temsilciliğin ikameti için yetkili vergi dairesine ödenir.

Almanya’da şirket şubesi veya temsilciliğinizin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir ikamet gerekmektedir

Almanya’da şirket veya temsilcilik açabilmek için Türkiye’deki ana şirketten gerekli olan bilgi ve belgeler:

  • Şirket Sözleşmesi
  • Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
  • Faaliyet Belgesi
  • Vergi Levhası
  • Noter onaylı aktüel resmi gazete
  • Şirket yönetiminde karar sahibi olan yetkililerin imza sirküleri
  • Belirtilmiş olan dokümanlar Almanya’da tanınmış yeminli Tercüman tarafından tercüme edilip onaylaması gerekmektedir.

Tercüme sonrası, Temsilciliğin resmileşmesi ve faaliyet belgesini alma amaçlı gerekli resmi merci ve kurumlara müracaatlar yapılması gerekmektedir.

Yetkili merci ve Bankalar için ön hazırlıklar yapıp tarafımızca ibraz edildikten sonra randevu almaktayız. Mümkün mertebe işlemlerin bir gün içinde bitmesi için gerekli randevuları endeksli yapmaktayız. Randevu günü Türkiye ana şirketi yönetiminde imza yetkisine sahip olan yetkilinin imza amaçlı variyeti gerekmektedir.

İmza Yetkilisinin Almanya’ya gelememesi durumunda, Türkiye’de yerleşik noter tarafından onaylı, Valilik veya Kaymakamlık tarafından Apostilli Vekaletnamenin tarafımıza verilmesi durumunda Türkiye’de yerleşik şirketlerimiz için Almanya’da Şube veya Temsilcilik açmamız mümkündür.

Almanya‘da şirket kuruluşları noter huzurunda yapılmaktadır. Hissedarların Almanya‘ya gelememesi durumunda, Türkiye‘de tanınmış bir noter üzeri üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri apostilli vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Şirketin bir ve birden fazla hissedarları, müdürleri ve prokoristleri olabilir.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Girişimcinin alabileceği oturma müsaadesinin süresi, şirketin varlığı ve ticari faaliyetinin süresine bağlı olmasının yanı sıra şirketin süreç içindeki sağlıklı mali tablolarına da bağlı kılınır. Sağlıklı ticari gidişat durumunda girişimciye, Almanya’daki üç yıllık ikameti sonrası, yabancılar medeni hukuku gereği yerleşim hakkı yani süresiz oturma hakkı doğar. Aile birleşimi yasası gereği de, girişimcinin eşi ve çocukları da sermaye gerekmeksizin Almanya’ya gidebilir ve oturma müsaadesini de alabilirler.

Girişimcinin alabileceği oturma müsaadesinin süresi, şirketin varlığı ve ticari faaliyetinin süresine bağlı olmasının yanı sıra şirketin süreç içindeki sağlıklı mali tablolarına da bağlı kılınır. Sağlıklı ticari gidişat durumunda girişimciye, Almanya’daki üç yıllık ikameti sonrası, yabancılar medeni hukuku gereği yerleşim hakkı yani süresiz oturma hakkı doğar. Aile birleşimi yasası gereği de, girişimcinin eşi ve çocukları da sermaye gerekmeksizin Almanya’ya gidebilir ve oturma müsaadesini de alabilirler.