Şirket Kuruluşu

Türkiye’de yerleşik şirketler ve bireysel girişimciler  Almanya’da oturum izni gerekmeksizin, sermaye şirketleri kurmaları mümkündür. Alman mevzuatı gereği herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Almanya’da Şirket Kuruluşları noter huzurunda yapılmaktadır. Hissedarların Almanya’ya gelememesi durumunda, Türkiye’de tanınmış bir noter üzerinden üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Sirketin bir ve birden çok hissedarları, müdürleri olabilir.
Örneğin bir limited şirketinin kurulması 25.000 Euro ana sermaye ile mümkündür ve ilk etapta Sermayenin ½ yani 12.500 Euro Hissedar/lar tarafından yatırılması gerekir.

Kurulacak olan Şahıs Hissedarlı bir limited Sermaye Şirketinin kurulmasi icin özet ile gerekli olan bilgi ve belgeler:

 • Şirket Hissedarları ve Müdürlerinin İsim ve Soyisimleri,
 • Doğum Tarihi, Doğum Yeri,
 • Şahsi Adresi,
 • Sirket hissedarlarinin yüzdelik oranina göre sermaye oranı,
 • Şirketin İsmi,
 • Sirketin Almanya’daki Ikameti ve Şirketin Faaliyet alanı.

Kurulacak olan kurumsal Şirket için gerekli olan Bilgi ve Belgeler:

 • Türkiye’ de mevcut Şirketin Şirket Sözleşmesi,
 • Resmi Gazete Bilgileri,
 • Ticaret ve Sicil Kayıt Belgesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • Son 6 Ayda alınmış kararlar,
 • Sirket imza yetkilisi bilgileri.
 • Anomin Sirketlerinde ayrıca Yönetim Kurulunda mevcut ve imza yetkili olan üye ve yöneticilerin bilgileri.
Sözkonusu belgelerin güncel olduguna dair noter tarafindan onaylanma ve Valilik tarafından apostil gerekmektedir. İşbu belge ve dokümanlarin Almanya’ da tanınmış Yeminli bir Tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
Şahıs Hissedarlı Şirketlerde olduğu gibi Kurumsal Hissedarlıklarda da Şirketin İsmi, Almanya’daki ikameti ve faaliyet alanı gerekmektdir.

Almanya‘da şirket kuruluşları noter huzurunda yapılmaktadır. Hissedarların Almanya‘ya gelememesi durumunda, Türkiye‘de tanınmış bir noter üzeri üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri apostilli vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Şirketin bir ve birden fazla hissedarları, müdürleri ve prokoristleri olabilir.

Girişimcinin alabileceği oturma müsaadesinin süresi, şirketin varlığı ve ticari faaliyetinin süresine bağlı olmasının yanı sıra şirketin süreç içindeki sağlıklı mali tablolarına da bağlı kılınır. Sağlıklı ticari gidişat durumunda girişimciye, Almanya’daki üç yıllık ikameti sonrası, yabancılar medeni hukuku gereği yerleşim hakkı yani süresiz oturma hakkı doğar. Aile birleşimi yasası gereği de, girişimcinin eşi ve çocukları da sermaye gerekmeksizin Almanya’ya gidebilir ve oturma müsaadesini de alabilirler.