0211 8903297 info@stb-team.de

Almanya’da Şube/Temsilcilik Açmak

Türkiye’de yerleşik Şirketlerimizin Almanya’da Şirket açmaları veya Temsilcilik açmaları mümkündür. Söz konusu Şirket Şubesi veya temsilciliği Almanya’da ticaret yapamaz ve fatura çıkaramaz. Türkiye’deki Ana Şirkete bağlı ve ancak Merkezden verilen talimatlar doğrultusunda hareket edebilir. Temsilcilik üzerinde gerçekleşmiş olsa dahi gerekli bütün anlaşmalar iş sözleşmeleri dahil olmak üzere Türkiye’deki Şirket ile yapılması gerekmektedir.

Almanya Temsilciliği Ana Şirketin ürününüzü tanıtabilir, ana kuruluş adına görüşmeler yapabilir, teklif sunabilir, Showroom kurabilir, fuarlara katılabilir.

Ayrıca Alman bankalarında banka hesabı açabilir, para transferlerini sağlayabilir, ana Şirket için müşteri ödemelerini Almanya hesabına aktarabilirler.

Temsilcilik ücretli eleman çalıştırabilir, sosyal sigortaları Brüt üzeri hesaplanır ve Alman Sosyal Sigortalarına ödemesi sağlanır, işçi vergisi kesintisi temsilciliğin ikameti için yetkili vergi dairesine ödenir.

Almanya’da şirket şubesi veya temsilciliğinizin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir ikamet gerekmektedir

Almanya’da şirket açmak veya temsilcilik açabilmek için Türkiye’deki ana şirketten gerekli olan bilgi ve belgeler:

  • Şirket Sözleşmesi
  • Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
  • Faaliyet Belgesi
  • Vergi Levhası
  • Noter onaylı aktüel resmi gazete
  • Şirket yönetiminde karar sahibi olan yetkililerin imza sirküleri
  • Belirtilmiş olan dokümanlar Almanya’da tanınmış yeminli Tercüman tarafından tercüme edilip onaylaması gerekmektedir.

Tercüme sonrası, Temsilciliğin resmileşmesi ve faaliyet belgesini alma amaçlı gerekli resmi merci ve kurumlara müracaatlar yapılması gerekmektedir.

Yetkili merci ve Bankalar için ön hazırlıklar yapıp tarafımızca ibraz edildikten sonra randevu almaktayız. Mümkün mertebe işlemlerin bir gün içinde bitmesi için gerekli randevuları endeksli yapmaktayız. Randevu günü Türkiye ana şirketi yönetiminde imza yetkisine sahip olan yetkilinin imza amaçlı variyeti gerekmektedir.

İmza Yetkilisinin Almanya’ya gelememesi durumunda, Türkiye’de yerleşik noter tarafından onaylı, Valilik veya Kaymakamlık tarafından Apostilli Vekaletnamenin tarafımıza verilmesi durumunda Türkiye’de yerleşik şirketlerimiz için Almanya’da Şube veya Temsilcilik açmamız mümkündür.