0211 8903297 info@stb-team.de

Almanya’da Şirket Kuruluşları

Türkiye’de yerleşik şirketler ve bireysel Girisimcilerin Almanya’da oturum izni olması gerekmeksizin, sermaye şirketleri kurmaları mümkündür. Alman mevzuati gereği herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Almanya’da Şirket Kuruluşları noter huzurunda yapılmaktadır. Hissedarlarin Almanya’ya gelememesi durumunda, Türkiye’de tanınmış bir noter üzerinden üçüncü bir şahıs adına çıkarabilecekleri vekaletname ile de şirketi kurmaları mümkündür. Sirketin bir ve birden çok hissedarları, müdürleri olabilir.
Örneğin bir limited şirketinin kurulması 25.000 Euro ana sermaye ile mümkündür ve ilk etapta Sermayenin ½ yani 12.500 Euro Hissedar/lar tarafından yatırılması gerekir. Kurulacak olan Şahıs Hissedarlı bir limited Sermaye Şirketinin kurulmasi icin özet ile gerekli olan bilgi ve bilgeler:
 • Şirket Hissedarları ve Müdürlerinin İsim ve Soyisimleri,
 • Doğum Tarihi, Doğum Yeri,
 • Şahsi Adresi,
 • Sirket hissedarlarinin yüzdelik oranina göre sermaye oranı,
 • Şirketin İsmi,
 • Sirketin Almanya’daki Ikameti ve Şirketin Faaliyet alanı.
Kurulacak olan kurumsal Şirket için gerekli olan Bilgi ve Belgeler:
 • Türkiye’ de mevcut Şirketin Şirket Sözleşmesi,
 • Resmi Gazete Bilgileri,
 • Ticaret ve Sicil Kayıt Belgesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • Son 6 Ayda alınmış kararlar,
 • Sirket imza yetkilisi bilgileri.
 • Anomin Sirketlerinde ayrıca Yönetim Kurulunda mevcut ve imza yetkili olan üye ve yöneticilerin bilgileri.
Sözkonusu belgelerin güncel olduguna dair noter tarafindan onaylanma ve Valilik tarafından apostil gerekmektedir. İşbu belge ve dokümanlarin Almanya’ da tanınmış Yeminli bir Tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
Şahıs Hissedarlı Şirketlerde olduğu gibi Kurumsal Hissedarlıklarda da Şirketin İsmi, Almanya’daki ikameti ve faaliyet alanı gerekmektdir.