0211 8903297 info@stb-team.de

Almanya’da Şirket İflasları ve Yapılandırma

Turabi Güngör ve Ekibi sizlerin, iflas, yeniden yapılandırma ya da haciz durumlarınızda ve mali sıkıntılar başladığında hızlı ve etkin çözüm yolları sunuyorlar. Yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ve bankalara ticari borç ve alacaklar, hukuki durum incelemesi ve risk analizi, yeniden yapılandırma, hukuki anlaşmazlıklar ve tahkim ile tasfiye işlemleri de dâhil olmak üzere pek çok konuda hukuki hizmet de vermektedir.

Avukatlarımız şirketlerin alım-satımında, müzakere süreçlerinin yönetilmesinde, dava ve tahkim stratejilerinin belirlenmesinde destek vermekte ve taraflara en uygun hukuki yolun izlenmesini sağlamaktadır..

Yeniden yapılandırma, tasfiye ve iflas alanlarında verdiğimiz hukuki hizmetler:

 • Alacaklı ve sermaye kurulu temsili
 • Borçlu temsili
 • Finans kuruluşları tasfiyesi
 • İflas davaları ve icra takibi
 • İflas idarecileri, tasfiye memurları, yedieminler konusunda hukuki danışmanlık
 • Konkordato işlemleri ve konkordato planları, devir ve temlik anlaşmaları
 • Kredi desteği, takas, uygun finansman anlaşmaları ve güvenli liman işlemleri
 • Kredi riski yönetimi
 • Mahkeme dışı özel yeniden yapılandırmalar
 • Mali sıkıntıdaki şirket birleşme ve devralmaları, yatırımlar ve borç alım-satımı
 • Mali sıkıntıdaki şirket yöneticilerine hukuki danışmanlık
 • Sınır ötesi yeniden yapılandırma işlemleri
 • Sigorta poliçesi kaynaklı iflaslar
 • Sulh müzakereleri
 • Teminat işlemleri
 • Yediemin borçlu finansmanı
 • Yeniden yapılandırma işlemlerinde tedarikçi ve müşterilerin temsili